Resultaten 3e kwartaal 2023

Het derde kwartaal ligt alweer ruimschoots achter ons en zoals gebruikelijk geef ik een update over de resultaten – de rendementen en risico’s – van mijn systemen.
Het was een prima kwartaal voor alle systemen, met een mooie out performance ten opzichte van de indexen. Daarnaast werd dit rendement gerealiseerd met een risico dat beduidend lager lag dan de markt.

Hieronder de details:

Optieresultaten Q3 2023

Resultaten ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem

De Eurostoxx index – de index met daarin opgenomen de 50 grootste bedrijven van Europa – liet in het derde kwartaal vooral een dalend verloop zien. In het derde kwartaal daalde deze index in totaal met 5%.

Met een kwartaalrendement van 7% deed Het ElkeWeekGeld.nl Eurostoxx Weekoptie Systeem het significant beter dan de index zelf. En het risico lag een stuk lager! Waar de index in het derde kwartaal tussentijds een daling van zelfs 9% liet zien, behaalde ons systeem 7% rendement met geen enkele week verlies en minimale tussentijdse dalingen kleiner dan 1%.

 

Resultaten ElkeWeekGeld.nl Nasdaq Weekoptie Systeem

Na het sterke eerste half jaar deed de Nasdaq het een stuk minder in kwartaal drie. Deze index daalde met 3%.

Het Nasdaq Weekoptie Systeem komt goed op stoom en realiseert een kwartaalrendement van 5%. Zat je in de index in het derde kwartaal dan had je een maximale daling kunnen hebben van 9%. Ons systeem liep aanzienlijk minder risico en behaalde het rendement van 5% met geen enkele week verlies en minimale tussentijdse dalingen kleiner dan 2%.

  

Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem

Kijken we terug naar het begin van het jaar, dan kunnen we zeggen dat de AEX index geweldig uit de startblokken kwam. Na zes weken stond de AEX index met 12% in de plus. Dit feestje werd ruw verstoord met als resultaat dat het rendement in het derde kwartaal 6% negatief was.  

Het ElkeWeekGeld.nl AEX Weekoptie Systeem behaalde het tweede kwartaal een rendement van 4%. Dit is het meest veilige en defensieve systeem van ElkeWeekGeld.nl. Met een kwartaalrendement van 4% deden we het meer dan twee keer beter dan de index zelf. Ook hier lag het risico een stuk lager. Waar de index in het tweede kwartaal tussentijds een daling van 10% liet zien, maakte ons systeem één week een verlies van slechts 0,1%. Het is niet meer mogelijk een abonnement af te sluiten op dit systeem, het systeem zit vol.

 

Resultaten ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem

Het ElkeWeekGeld.nl AEX Dagoptie Systeem is relatief gezien mijn meest risicovolle systeem. Hiermee nemen we meestal dagelijks een positie in, en het is daarmee geschikt voor de meer actieve belegger. Dit systeem had een goed kwartaal met een rendement van maar liefst 11%. Met dit systeem hebben we drie keer meer rendement behaald dan de index. Slechts 2 dagen eindigde het met verlies, waarbij het grootste verlies1,7% was. Ook bij dit systeem was het gerealiseerde risico een stuk lager dan dat van de AEX index.

 

Hoe wordt het rendement berekend?

Margin is het bedrag dat je als borg moet aanhouden bij een bank of broker voor het innemen van de optiepositie. Voor de berekening van het rendement ga ik uit van een margin van 5.000 euro per optiepositie op de AEX. Voor het Eurostoxx systeem ga ik uit van een margin van 3.000 euro en bij het Nasdaq systeem 20.000 euro. Hoe hoog deze borg daadwerkelijk is, verschilt per bank of broker. Zo ligt de borg voor het Eurostoxx systeem bij bijvoorbeeld Lynx op 3.750 euro. Bij Saxo ligt dit lager en is 3.000 euro nodig als margin. Hierdoor kunnen de gerealiseerde rendementen verschillen, en zijn deze afhankelijk van de gebruikte bank of broker. Ook transactiekosten kunnen variëren per bank of broker en zo het rendement beïnvloeden.

Zoals ik laatst heb aangetoond, zijn de genoemde rendementen bruto, maar door de huidige rente-inkomsten op de beleggingsrekening kunnen de netto rendementen zelfs hoger liggen dan de hierboven genoemde rendementen.

Daarnaast maak ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken en vermogensbeheerders, gebruik van enkelvoudige interest. Dit houdt in dat ik niet uitga van rente-op-rente. Zouden we de opbrengsten herinvesteren, dan zou het rendement (fors) hoger kunnen uitkomen.

 

Verwachting

De eerste maand van het vierde kwartaal ligt alweer achter ons. Ook deze maand hebben alle systemen uitstekend gepresteerd. Voor de beurzen was oktober echter een lastige en verlieslatende maand. Mocht de daling (fors) doorzetten, dan maak ik mij geen zorgen. Want het is goed om te zien dat de systemen functioneren zoals bedoeld. Ze maken bijna nooit verlies en genereren rendementen bij stijgende, dalende en gelijkblijvende koersen. De focus ligt op risicomanagement en vermogensbehoud. Gestaag maken we elke week een klein rendement om aan het eind van het jaar uit te komen op een mooi percentage.

Sinds kort hebben we ook een volautomatisch volgsysteem. Het is super flexibel, je betaalt geen in- en uitstapkosten, en je kunt elk moment starten of stoppen. Misschien is dat wat voor jou?

 

Een detailoverzicht van alle rendementen vind je hier.

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.