Uw portefeuille beschermen – deel 2

Vermogen beschermen

De vorige keer hebben we gekeken naar verschillende manieren om je vermogen te beschermen. Vandaag gaan we daar dieper op in. Maar voordat we dat doen, eerst nog even een overzicht van de verschillende mogelijkheden die je zou kunnen hanteren als bescherming.

Er zijn namelijk veel manieren om vermogen te beschermen. Men kan kiezen voor een macro-benadering en gebruik maken van brede indexopties om brede marktrisico’s af te dekken. Deze aanpak is meestal de meest efficiënte in termen van kosten, maar werkt misschien niet goed als het vermogen de index niet goed volgt.

De micro-benadering is meer werk. In het algemeen houdt dit in dat individuele aandelen worden afgedekt met opties. Deze benadering geeft natuurlijk het beste resultaat, omdat de risicoafdekking precies betrekking heeft op de individuele aandelen. Het kan echter vrij duur zijn bij een groter vermogen, zowel voor wat betreft het geld als de tijd die wordt besteed aan het beheer van de posities.

 

“You get recessions, you have stock market declines. If you don’t understand that’s going to happen, then you’re not ready, you won’t do well in the markets.”

– Peter Lynch –

 

De mogelijkheden bij een macro-benadering

a) Het kopen van out-of-the-money put opties op een index. Out-of-the-money betekent dat de uitoefenprijs van de optie (ver) onder de huidige stand van de index is. Dit is waarschijnlijk de meest populaire vorm van bescherming. Door gebruik te maken van indexopties wordt brede bescherming gekocht tegen een daling.

b) Het opzetten van een index put spreads. Sommige mensen zullen out-of-the-money puts kopen en zullen dan ook puts verkopen die nog verder out-of-the-money zijn om de kosten van de verzekering te verlagen. Het risico bij het gebruik van deze strategie is dat men een limiet stelt aan de bescherming. Het vermogen is slechts beschermt tot een bepaald niveau.

c) Het verkopen van index calls. Dit is geen bijzonder populaire strategie als je een rampverzekering nodig hebt, maar het is populair onder beleggers die van mening zijn dat de verkoop van een call-optie superieure rendementen zal opleveren indien continu toegepast over lange marktcycli.

d) Collars. Deze strategie combineert de punten a) en c) hierboven: het is de aankoop van een out-of-the-money put en de verkoop van een out-of-the-money call. De verkoop van de call verlaagt de kosten van de put – waardoor de kosten van de verzekering in het algemeen dalen. Dat in ruil voor opportuniteitskosten in potentiële winstderving bij een stijging.

e) Futures. Het is denkbaar dat men brede indexfutures kan verkopen tegenover het vermogen. Deze benadering is echter niet altijd toepasbaar, mede omdat futures vaak een grote hefboom hebben. Ze zijn dan alleen geschikt voor grotere vermogens.

f) Volatiliteitsderivaten. De volatiliteit neemt over het algemeen toe wanneer de markt daalt. Als afdekking van het vermogen kan men dus volatiliteitsfutures – of, bij voorkeur, callopties op volatiliteit – kopen.

Zoals je ziet zijn er veel verschillende mogelijkheden ter bescherming van je vermogen. Ik zal in toekomstige blogs hier nog verder op ingaan. Maar de meest interessante vind ik de laatste mogelijkheid en daar zijn we vorige maand verder op ingezoomd.

 

Voorbeeld

Uit een voorbeeld bleek hoe calls op de VIX index dynamische bescherming bieden. Ze verliezen hun beschermende vermogen niet wanneer de brede markt (sterk) stijgt. En dit geldt met name wanneer de VIX index relatief laag is op het moment dat de bescherming wordt aangekocht, onder de 15 bijvoorbeeld.

Deze vorm van bescherming is superieur aan het kopen van put opties en geniet dan ook mijn voorkeur.

Maar hoe zorg je voor een effectieve bescherming op je vermogen als deze niet gecorreleerd is met de S&P 500? Kun je de VIX index dan wel gebruiken, die index heeft immers betrekking op de S&P500 index.

Om dat vast te stellen, moeten we een aantal stappen zetten. Ten eerste moet je weten wat de zogenoemde Beta van je vermogen is. Beta geeft de relatie aan tussen een aandeel en een index. Het geeft aan in hoeverre een aandeel gecorreleerd is met een index middels een formule. De uitkomst van deze formule, de Beta, geeft bijvoorbeeld aan dat als de index met 10% gestegen is en het aandeel in je vermogen met 8%, de Beta van je aandeel 0.8 is. Je aandeel blijft achter bij de index. Bij een Beta groter dan 1, verslaat je aandeel de index. En als je de Beta weet van alle aandelen in je portefeuille, dan kun je de aan de Beta aangepaste waarde van je portefeuille berekenen. Laat me dit uitleggen middels een voorbeeld.

Stel je hebt de volgende aandelen in portefeuille: Royal Dutch Shell en ASML. De totale waarde van je vermogen is 20.000 euro, waarbij 10.000 euro aandelen Shell en 10.000 euro aandelen ASML.

 

Beta

We starten met het berekenen van de Beta.

De S&P500 heeft dit jaar een rendement gemaakt van 23%.

Het jaarrendement van Shell ligt op 5% en van ASML op 77%. Dat maakt de Beta van Shell 0.2 en van ASML 3.3. De aan Beta aangepaste waarde van je portefeuille is dan: 10.000*0.2 + 10.000*3.3 = 35.000 euro.

Deze Beta aangepaste waarde van je vermogen dien je te gebruiken om de juiste bescherming van je vermogen te berekenen. Immers deze aangepaste waarde van je vermogen is nu vergelijkbaar met de beweging van de S&P500. En die kunnen we dan weer afdekken met call opties op de VIX index.

Uit een analyse van Merrill Lynch in 2003 bleek dat een volatiliteitafdekking van 10% voldoende was om een brede aandelenportefeuille te beschermen. Met andere woorden, als 90% van het vermogen werd belegd in aandelen die zich als de S&P500 index gedroegen en 10% werd belegd in de VIX index, dan presteerde de resulterende portefeuille beter dan de S&P500 op zowel stijgende- als de dalende markten. We gebruiken daarom een afdekking van 10%, hetgeen een goede indicatie geeft.

Momenteel staat de VIX index op 13. En als we dan 10% van ons vermogen willen afdekken, dan delen we 3500 euro door 1300 (de VIX call optie met uitoefenprijs 13 x 100) en komen zo op 2.7. Dit betekent dat je 2 of 3 call opties zult moeten kopen voor een adequate afdekking van je vermogen.

De huidige waarde van een VIX call 13 met een looptijd van 3 maanden is ongeveer 5 dollar. Deze opties gaan keer 100, dus deze bescherming kost je 1000 (bij 2 opties) of 1500 dollar (bij 3 opties). Let op dat je hier ook een dollarrisico loopt. Je bescherming is namelijk in dollars, en de voorbeeldportefeuille in euro’s.

 

Kostbaar

Als je het gehele jaar je vermogen op deze manier wilt beschermen, dan kost dat je dus bij 3 VIX call opties 6000 dollar, ongeveer 5500 euro. Op een vermogen van 20.000 euro is dat een behoorlijk dure bescherming.

Dit komt met name doordat we nu een bescherming kopen op het huidige niveau, waarbij de VIX op 13 staat. Hoe lager de bescherming die je koopt, hoe goedkoper de kosten. Maar dat betekent ook, dat je een steeds groter stuk eigen risico hebt. Dus bij een VIX call van 18, ben je voor de daling van de markt, waarbij de VIX stijg van 13 tot 18, minder beschermt. De bescherming begint dan pas echt in te gaan als de VIX boven de 18 noteert. Maar als je dit stuk eigen risico accepteert, dan wordt deze portefeuilleverzekering meer dan de helft goedkoper. Niet alleen omdat de optie premie voor een hogere uitoefenprijs lager is, maar ook omdat je minder opties nodig hebt. Je deelt de 3300 euro dan niet door 1300, maar door 1800. In dit geval heb je niet 3, maar 2 opties nodig. Met de huidige koers kom je dan uit op 1750 euro voor een jaar bescherming.

Dit zou je door optiestrategieën nog verder kunnen verlagen, bijvoorbeeld door het schrijven van een call boven de uitoefenprijs van 18. Dit gecombineerd met een stoploss op je aandelen. Mogelijkheden genoeg en dat maakt het werken met opties zo interessant. Maar ik hoop dat je zo een goed inzicht hebt gekregen in hoe je een dynamische bescherming op je effectenportefeuille kunt opbouwen.

 

Wil je meer weten over opties? Volg dan een van de cursussen.

 

Veel succes!

Bram Voermans

Bedenker en oprichter van “Elkeweekgeld.nl”

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.