Uw portefeuille beschermen – deel 1

Portefeuille beschermen

Het is momenteel erg onrustig in de wereld en dus ook op de beurs. Het is dan ook niet gek dat bij de vorige beleggersbijeenkomst in Delft iemand mij vroeg hoe hij zijn portfolio het beste kan beschermen.

Nu zijn de ElkeWeekGeld.nl systemen redelijk veilig, maar beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Dus laten we eens kijken naar wat voor mogelijkheden we hebben om ons te beschermen tegen een grotere daling.

Er zijn vele manieren om een portefeuille te beschermen. Men kan kiezen voor een macro-benadering en gebruik maken van brede indexopties om brede marktrisico’s af te dekken. Deze aanpak is meestal de meest efficiënte in termen van kosten, maar werkt misschien niet goed als de portefeuille de index niet goed volgt.

De micro-benadering is meer werk. In het algemeen houdt dit in dat individuele aandelen worden afgedekt met opties. Deze benadering geeft natuurlijk het beste resultaat, omdat de risicoafdekking precies betrekking heeft op de individuele aandelen. Het kan echter vrij duur zijn bij een grote portefeuille, zowel voor wat betreft het geld als de tijd die wordt besteed aan het beheer van de posities.

“In Economics, things take longer to happen than you think they will.

And then they happen faster than you think they could.”

– Rudi Dornbush –

 

De mogelijkheden bij een macro-benadering:

a) Het kopen van out-of-the-money put opties op een index. Out-of-the-money betekent dat de uitoefenprijs van de optie (ver) onder de huidige stand van de index is. Dit is waarschijnlijk de meest populaire vorm van bescherming. Door gebruik te maken van indexopties wordt brede bescherming gekocht tegen een daling.

b) Het opzetten van een index put spreads. Sommige mensen zullen out-of-the-money puts kopen en zullen dan ook puts verkopen die nog verder out-of-the-money zijn om de kosten van de verzekering te verlagen. Het risico bij het gebruik van deze strategie is dat men een limiet stelt aan de bescherming. De portefeuille is slechts beschermt tot een bepaald niveau.

c) Het verkopen van index calls. Dit is geen bijzonder populaire strategie als je een rampverzekering nodig hebt, maar het is populair onder beleggers die van mening zijn dat de verkoop van een call-optie superieure rendementen zal opleveren indien continu toegepast over lange marktcycli.

d) Collars. Deze strategie combineert de punten a) en c) hierboven: het is de aankoop van een out-of-the-money put en de verkoop van een out-of-the-money call. De verkoop van de call verlaagt de kosten van de put – waardoor de kosten van de verzekering in het algemeen dalen. Dat in ruil voor opportuniteitskosten in potentiële winstderving bij een stijging.

e) Futures. Het is denkbaar dat men brede indexfutures kan verkopen tegenover de portefeuille. Deze benadering is echter niet altijd toepasbaar, mede omdat futures vaak een grote hefboom hebben. Ze zijn dan alleen geschikt voor grotere portefeuilles.

f) Volatiliteitsderivaten. De volatiliteit neemt over het algemeen toe wanneer de markt daalt. Als portefeuilleafdekking kan men dus volatiliteitsfutures – of, bij voorkeur, callopties op volatiliteit – kopen.

Zoals je ziet zijn er veel verschillende mogelijkheden ter bescherming van je portefeuille. Ik zal in toekomstige nieuwsbrieven hier nog verder op ingaan. Maar de meest interessante vind ik de laatste mogelijkheid en deze behoeft enige toelichting.

 

Volatiliteitsderivaten

Sinds 2006 is het mogelijk om met opties te handelen op volatiliteit/beweeglijkheid. Het begon bij de toen nieuw opgerichte CBOE Futures Exchange (CFE) waarbij de mogelijkheid werd gecreëerd om met opties en futures op de VIX index te handelen. De VIX index wordt berekend door een wiskundige formule die de volatiliteit van de S&P500 weergeeft. De VIX-index geeft de verwachte jaarlijkse verandering in de S&P 500-index in de loop van de volgende 30 dagen weer, zoals berekend op basis van de op opties gebaseerde theorie en de huidige optiemarktgegevens.

De invoering van deze opties maakte de weg vrij voor een nieuwe type van portefeuillebescherming – bescherming tegen de sterk toegenomen volatiliteit. Wanneer de beurs daalt, neemt de volatiliteit toe – vaak dramatisch. Om een portefeuille te beschermen kan men dus ofwel volatiliteitsfutures kopen, ofwel callopties kopen op volatiliteit.

Het kopen van een call optie op de VIX index geeft een betere dekking dan het kopen van een put optie op de S&P 500

De reden hiervoor is dat een call optie op de VIX een betere hedge is voor het beschermen van een portefeuille omdat dit een dynamische bescherming biedt. Dit heb je niet als je een put optie op de S&P 500 koopt. Een voorbeeld om dit verder duidelijk te maken:

 

Voorbeeld 1

In juni, met de S&P 500 op 2900, besluit een belegger dat hij met zijn portefeuille met S&P 500 puts wil afdekken. Hij kiest voor de december 2700 puts – 7% out-of-the-money. Nadat de bescherming is gekocht, heeft de beurs een sterke zomerrally. Begin september heeft de S&P 500 3300 bereikt. De puts die hij kocht voor bescherming zijn nu 600 punten out-of-the-money op het moment dat ze misschien wel het meest nodig zijn – het najaar (traditioneel een moeilijke tijd voor aandelen). Het probleem is dat de uitoefenprijs van de put vaststaat. Toen de markt steeg, werd de bescherming dus steeds minder waardevol. Op dat moment zou men ofwel meer bescherming moeten kopen op een gelijk out-of-the-money niveau van 7%, ofwel de bescherming volledig moeten opgeven.

Dit gebeurt niet wanneer je call opties op de VIX index koopt. Laten we nu hetzelfde voorbeeld nemen, maar uitwerken door de portefeuille te beschermen met het kopen van call opties op de VIX Index.

 

Voorbeeld 2

In juni, met de S&P 500 op 2900 staat de VIX index op 12. Een belegger besluit dat hij zijn portefeuille wil beschermen middels het kopen van calls op de VIX Index. Hij kiest voor de december calls met een uitoefenprijs van 18. Dat wil zeggen, dat de calls bescherming bieden als de VIX index boven de 18 stijgt. Dit zal waarschijnlijk alleen gebeuren in een scherpe daling van de markt.

Net als in het vorige voorbeeld, heeft de beurs een sterke zomerrally en bereikt de S&P 500 begin september de 3300. Op dat moment zal de VIX index waarschijnlijk noteren rond de…. 12! Dat wil zeggen, de VIX index zal niet veel dalen, of zelfs helemaal niet, gedurende de zomer rally. In dit geval is de bescherming van de portefeuille dus nog steeds even levensvatbaar als in juni toen de bescherming werd gekocht. Als de markt sterk daalt, zal de VIX index omhoog schieten tot voorbij de 20 en zullen de VIX call opties de benodigde bescherming bieden.

Dit voorbeeld laat goed zien hoe calls op de VIX index dynamische bescherming bieden. Ze verliezen hun beschermende vermogen niet wanneer de brede markt (sterk) stijgt. En dit geldt met name wanneer de VIX index relatief laag is op het moment dat de bescherming wordt aangekocht, onder de 15 bijvoorbeeld.

Je zult zien dat deze vorm van bescherming superieur is aan het kopen van put opties. Deze vorm van bescherming geniet dan ook mijn voorkeur.

Maar wat kost deze bescherming en wanneer kun je deze vorm van bescherming het beste toepassen. Hoe zorg je voor een effectieve bescherming op je portefeuille als deze niet gecorreleerd is met de S&P 500? Nog genoeg te vertellen over het beschermen van je portefeuille en de volgende blog ga ik hier verder op in.

 

Veel succes!

Bram Voermans

Bedenker en oprichter van “Elkeweekgeld.nl”

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.