Onboarding - Uitleg Weekbericht

Vanaf nu ontvang je elke week een e-mail en SMS bericht met daarin de optiepositie die wij innemen.

We leggen hier uit wat dit bericht precies betekent.

Hieronder een voorbeeld van hoe het bericht eruit kan zien:

1. Looptijd, Call en Put, Optieserie, Uitoefenprijs en Limietorder

We openen een optiepositie en doen een transactie op de beurs. Bij het kopen van een optie wordt er een door de koper een bedrag betaald; de optiepremie. Bij het schrijven of verkopen van een optie, ontvangt de verkoper de optiepremie. Omdat de opties de we verkopen meer waard zijn dan de opties die we kopen, mogen we de optiepremie houden. 

De looptijd is de periode waarop de optiepositie betrekking heeft. Voor het Nasdaq Weekoptie Systeem nemen we op maandag een weekoptie positie in. Die optie loopt door tot de vrijdag daarop. De optie vervalt automatisch na 4 dagen op de volgende vrijdag om 22.00. Daarna sturen we maandag tussen 16.30 en 17.00 een nieuw weekbericht om weer een nieuwe positie in te nemen. Dat doen we in principe elke week. Het kan soms voorkomen dat we een week geen positie innemen omdat het systeem dan geen kansrijke positie kan vinden.

Er zijn twee soorten opties, te weten: calls en puts. Met het verkopen van een call optie creëren we de bovenkant van de bandbreedte. Het verkopen van een put creëert de onderkant.

Met de optieserie wordt aangegeven op welke week de optie betrekking heeft. De weekopties voor de Nasdaq hebben de volgende codering: NQ1, NQ2, NQ, NQ4 en NQ5. Een optie met de codering NQ1 loopt tot de 1e vrijdag van de maand. NQ2 de 2e vrijdag, enz.

De uitoefenprijs van een optie is de prijs waartegen de verkoper van een call-optie de onderliggende waarde moet leveren, of waartegen de verkoper van een put-optie de onderliggende waarde moet kopen. Bij de opties die wij gebruiken worden er nooit aandelen geleverd of afgenomen. De waarde van de optie wordt contant verrekend op je beleggingsrekening. De uitoefenprijs van een optie wordt ook wel strike genoemd. Deze waarden geven de grens aan tot waar de Nasdaq index mag komen voor vrijdag 22.00. Blijven we binnen deze grenzen dan maken we winst. Komen we in de buurt van deze grenzen of gaan we erover heen. Dan maken we die week verlies. Op basis van het verleden maken we met het Nasdaq systeem ongeveer 1 a 2 weken per jaar verlies. De andere weken hebben we winst of hebben we geen positie ingenomen.

Middels een limietorder verkoop je de opties tegen een vooraf gestelde prijs. Deze prijs kun je zelf opgeven als “limietprijs”. Indien jouw prijs wordt bereikt, wordt er tot verkoop overgegaan. Je zult nooit minder ontvangen dan de door jouw opgegeven limietprijs. De prijs die is vermeld in het weekbericht is de prijs waarvoor wij de optiepositie hebben ingenomen. Deze prijs kan afwijken van de prijs die jij voor de optiepositie krijgt.

 

2. Stoploss

Met een stoploss-order kun je het punt aangeven waarop je jouw verlies wilt nemen. Hierdoor hoef je niet continu alle koersen te volgen. Wanneer de koers door de door jouw opgegeven stopprijs stijgt wordt je kooporder automatisch uitgevoerd tegen de dan geldende marktprijs. Let op: Opent de index met een gap (voor uitleg, zie hieronder bij ‘Gap’), dan kan het stopniveau niet gegarandeerd worden. De premie die deze positie waard is kan boven het stoploss-niveau liggen, waardoor het verlies groter kan zijn. Door de gekochte call en putoptie kan het verlies nooit groter worden dan onze inleg.

 

3. Hefboom en rendement

Opties hebben een hefboom. De hefboom voor de Nasdaq opties is 20. Dit betekent dat de optiepremie die je ontvangt 20x zoveel waard is. Dus als we de opties verkopen voor $ 6,50. Dan ontvangen we $ 130,-  op onze beleggingsrekening. Dit geld ontvangen we direct na het verkopen van de optie.

Tegelijkertijd ontwikkelt er zich een negatieve optiepositie van $ 130,-. Handhaaft de Nasdaq index zich tot expiratie binnen de bandbreedte dan loopt de negatieve waarde van de optiepositie langzaam richting $ 0,- en mogen wij de premie ($ 130,-) houden. In dat geval verdien je $ 130,-.

In het geval dat de index zich voor de expiratiedatum krachtig richting  één van de uitoefenprijzen beweegt, zal de waarde van één van deze opties flink toenemen, terwijl de ander waardeloos achterblijft. Dit resulteert erin dat de totaalprijs van de optiecombinatie toeneemt.

Wanneer deze beweging tijdens reguliere handelsuren plaatsvindt, bestaat de kans dat ons stoploss-niveau wordt bereikt en dat de optiepositie met verlies wordt gesloten.

 

4. Gap

De optiebeurs voor onze Nasdaq opties is dagelijks tot 23:00 geopend, en opent de eerstvolgende handelsdag weer om 00:00. Buiten deze beurstijden kunnen er gebeurtenissen plaatsvinden die van invloed zijn op de beurs. De slotstand van de voorgaande dag kan dus afwijken van de nieuwe openingskoers. Indien deze nieuwe openingskoers dusdanig verschilt van de slotkoers van de voorgaande handelsdag, kan dit van grote invloed zijn op de nieuwe optiepremies. Eventuele stoploss-niveaus kunnen worden overgeslagen, waardoor het verlies groter kan zijn dan het meegegeven stoploss-niveau. Door de gekochte call en putoptie kan het verlies nooit groter worden dan onze inleg.

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.