Handelsoorlog

Handelsoorlog

Naar aanleiding van alle berichtgeving in verschillende financiële media, ben ik de laatste tijd meerdere malen gevraagd wat ik nu van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China vind. Deze handelsoorlog heeft veel te maken met globalisatie. En zowel over de handelsoorlog als de globalisatie heeft iedereen wel een mening. Welke elementen spelen hierin een rol?

 

Globalisering

De globalisering, die al tientallen jaren geleden is begonnen, heeft de westerse economie behoorlijk ontwricht. Doordat bedrijven op zoek zijn gegaan naar goedkope arbeid, is ook de productiecapaciteit verplaatst naar landen met een lager arbeidsloon. En daarmee is ook de samenhangende innovatie verplaatst. En dat niet alleen. Ook de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de toeleveranciers, de koopkracht van de consument en de belastinggrondslag van de overheid verminderde! Bedrijven hebben kortetermijnwinsten verhoogd ten koste van de winsten op lange termijn. De reden hiervoor ligt voor een groot gedeelte in de vraag om meerwaarde voor aandeelhouders en het ontvangen van bonussen door leidinggevenden. De globalisering heeft een zeer beslissend economisch effect gehad in de westerse wereld, en heeft dat nog steeds. Met name China heeft hiervan geprofiteerd.

 

“If you don’t read the newspaper, you’re uninformed.

If you read the newspaper, you’re misinformed.”

– Mark Twain –

 

Financiële media

Dan de handelsoorlog. Financiële media staan vol met sombere berichten en voorspellingen over de gevolgen van een handelsoorlog tussen de VS en China. Maar eigenlijk is het geen handelsoorlog. Bij een handelsoorlog proberen landen hun binnenlandse industrieën te beschermen door tariefbarrières op te werpen op de invoer van goedkope producten uit het buitenland. Maar meer dan de helft van de producten die Amerika worden ingevoerd, worden ingevoerd door Amerikaanse bedrijven. Het verhogen van de tarieven door Trump, raakt dus voor een belangrijk gedeelte Amerikaanse bedrijven en consumenten. Deze bedrijven kunnen twee dingen doen. Ze kunnen deze tarieven doorberekenen aan de consument, die daardoor minder koopkracht heeft. Of ze nemen genoegen met minder winst, en dan gaat het ten koste van de winstgevendheid van bedrijven.

 

Importtarieven

Daarnaast staat in veel financiële media geschreven, dat door het verhogen van de Amerikaanse importtarieven de wereld in een recessie terechtkomt. Of dit zo is, is echter de vraag. Waarschijnlijk zijn daar andere oorzaken voor. Maar door de Amerikaanse importtarieven, worden bijvoorbeeld de IPhone en andere Amerikaanse producten voor andere landen niet duurder. Daarnaast zijn importtarieven eigenlijk niets anders dan een herverdeling van middelen. De Amerikaanse overheid zal hierdoor meer inkomsten hebben. Zoals aangegeven door Trump, zal dit geld met name gebruikt worden om de binnenlandse landbouwboeren te subsidiëren. Hij doet dat natuurlijk om zijn herverkiezing veilig te stellen, deels dus ten koste van Amerikaanse bedrijven. Door het actief subsidiëren van boeren is Trump zo bezien eigenlijk een socialist. Je hoorde het hier het eerst.

 

Maar handelsoorlog of niet. De systemen van ElkeWeekGeld.nl trekken zich er niks van aan en doen het prima.

 

Veel succes!

Bram Voermans

Bedenker en oprichter van “Elkeweekgeld.nl”

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.