Eurostoxx50 Weekoptie Systeem Update 2020 Week 8

Hoe ging het in week 8 van 2020?

Het was een zeer uitzonderlijke week. De kracht en duur van de daling was ongekend en het was de grootste wekelijkse daling sinds de kredietcrisis in 2008. Dat wil wel wat zeggen. De kans is aanwezig dat we hier te maken hebben met een radicale verandering. Maar daarover hieronder meer.

Vorige week hadden we een put 3600 geschreven op de Eurostoxx 50 index. Reeds in de middag begon er een daling, die fors doorzette op maandag. Ook dinsdag gingen de koersen fors naar beneden. Het systeem monitort voortdurend de markt en gaf dinsdagavond aan dat het risico groot was dat we vrijdag niet meer boven de 3600 zouden eindigen.

Daarop grepen we woensdagochtend in door de optie terug te kopen. Dit resulteerde in een verlies van 423 euro of 14.1%. Later die dag nam het systeem een nieuwe positie in door het schrijven van een put 3375 en een call 3675. Het risico op expireren onder 3375 of boven 3675 werd als erg klein beoordeeld en gaf daarmee een mogelijkheid om het verlies te beperken.

Donderdagmiddag bleken beide posities nog zeer kansrijk. Door een fors lagere opening op vrijdag echter, stond de put 3375 vanaf opening op verlies. Het systeem gaf aan dat een expiratie boven 3375 weinig kansrijk was. De expiratie is op vrijdag om 12.00. De optie terugkopen voor die tijd kan vaak alleen tegen een ongunstige prijs. Het vervolgens laten expireren bleek dan ook de beste manier om de beste prijs voor de optie te krijgen. Deze additionele positie kwam ons op een verlies te staan van 379 euro of 12.6%.

 

Waarom werkte het systeem deze week niet?

Er zijn hier twee aspecten die meespelen. Ten eerste maakt het Eurostoxx 50 Weekoptie Systeem op basis van een historisch gemiddelde ongeveer 1x per jaar verlies. Dit is het eerste verlies sinds de start op 1 april 2019. Daarmee is het niet uitzonderlijk en valt dit verlies gewoon binnen het model. Geen enkel systeem is perfect en maakt soms verlies. Hier is dat niet anders.

Uiteraard heb ik het hier niet bij gelaten, en heb ik het systeem uitgebreid nagelopen en gekeken of er mogelijke verbeteringen te maken zijn. De algehele conclusie is dat alles binnen de parameters van het model valt. Het verlies valt met name terug te voeren op de zeer uitzonderlijke week die we hebben gehad. Dit soort uitzonderingen valt gewoonweg niet te modelleren, en komen soms voor.

Het tweede aspect heeft te maken met de andere systemen van ElkeWeekGeld.nl. Wat opvallend was, is dat de deze systemen op vrijdag geen positie hadden ingenomen. Dit omdat op dat moment het systeem het risico om een positie in te nemen als te hoog classificeerde. Deze informatie was ten tijde van het innemen van de Eurostoxx 50 positie, rond 12.30, nog niet bekend.

 

Wat verandert er?

Dit laatste is heel eenvoudig om een volgende keer te voorkomen. Vanaf nu nemen we de positie voor het Eurostoxx 50 Weekoptie Systeem in tussen 16.30 en 17.00, net als het AEX Weekoptie Systeem. Dit zorgt ervoor dat we de positie innemen met de meest recente informatie, ongeveer een uur voordat de beurs sluit. Veiliger en meer zekerheid over de positie. Een mogelijk nadeel kan zijn dat de premies die we dan krijgen voor de opties ook iets lager zijn. Vooral bij een stijgende beurs hebben we daar last van, maar aan de andere kant zal dat effect vrij beperkt zijn. Helemaal afgezet tegen het eerder voorkomen van verliezen.

Vanaf vandaag kun je dus een mail verwachten op vrijdag tussen 16.30 en 17.00.

 

Hoe nu verder?

De grootte van het verlies is opmerkelijk. Dat we op basis van een historisch gemiddelde ongeveer 1x per jaar verlies maken, wil niet zeggen dat het verlies elk jaar even groot is. Dat varieert van een klein verlies tot een groot verlies. Het grootste verlies was in 2008. Het huidige verlies is zelfs iets groter. Dat geeft toch te denken. Samen met andere factoren uit het systeem, is het maar zeer de vraag of dit een kortdurende daling is waarop snel herstel volgt. Het lijkt erop dat dit een meer radicale verandering kan zijn, zoals ook in 2008.

Op zich is dat geen probleem voor de ElkeWeekGeld.nl systemen. De historische rendementen van 2008 zijn positief. Mede op basis hiervan verwacht ik dat, ondanks het huidige verlies, we ook dit jaar positief zullen afsluiten. Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee en zijn resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Daarnaast zal het enige tijd duren voordat het verlies is weggewerkt, maar sinds de start van het systeem staan we rond de 0% rendement. Een stuk beter dus dan de markt.

Zoals je weet kan het systeem ook positieve rendementen maken als de beurs daalt. Nog een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld aandelen. Met aandelen zijn bij een dalende beurs rendementen altijd negatief. Kortom, we hebben vertrouwen in het systeem en blijven het volgen.

In 2021 hebben we met dit systeem geen enkele week verlies geleden en behaalde een rendement van meer dan 30%. Het vertrouwen bleek dus terecht. Meer weten over dit systeem? Klik dan hier.

 

Bram Voermans

Bedenker en oprichter van “Elkeweekgeld.nl”

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.