Blinde vlek voor risico

Waarom heeft drie op de tien Nederlanders onvoldoende financiële reserves? Waarom verzwijgen starters die voor het eerst een huis kopen hun studiefinanciering om extra hypotheken te regelen? Waarom investeren de rijken willekeurig veel geld op basis van misleidende reclames? Waarom heeft half Nederland geen aanvullend pensioen? Dit risicovolle gedrag wordt veroorzaakt door menselijke gebreken: we hebben geen voelsprieten voor risico. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo kan bijna niemand emoties van feiten onderscheiden. De wereld is te ingewikkeld voor onze hersenen. Daardoor observeren we selectief en leggen we verkeerde verbanden. Daarnaast onderschatten we het risico’s stelselmatig. Het gevolg is dat we wel een hele dure bril, fiets of telefoonverzekering hebben afgesloten, maar de echte gevaren niet op tijd beseffen. Gevaren zoals onvoldoende reserves, minder inkomen, echtscheiding, faillissement, overlijden of hoge schulden.

 

Experiment

Een klassiek experiment uit 1972 liet zien hoezeer onze blinde vlek het risico beïnvloedt. De onderzoekers testten de stressrespons van twee groepen proefpersonen. De eerste groep kreeg een kleine elektrische schok. In de tweede groep is de kans op zo’n schok 50%. Beide groepen waren echter even zenuwachtig. Dit geldt zelfs als de kans op een elektrische schok in de tweede groep werd teruggebracht tot slechts 1%. De zenuwen waren pas verdwenen toen de kans op een elektrische schok nul was. Hieruit blijkt dat mensen wel reageerden op de ernst van de gebeurtenis (in dit geval shock), maar helemaal niet reageerden op de mogelijkheid dat het zou gebeuren: ‘neglect of probability’. Met andere woorden: het negeren van de kans dat iets gebeurt.

 

Risico

Ik heb als Risk Manager bij Shell veel ervaring opgedaan in het herkennen en aanpakken van risico’s. Een van mijn verantwoordelijkheden was ervoor zorgen dat er geen blinde vlekken waren voor de risico’s van het bedrijf. Telkens bleek dat risico een combinatie is van de ernst van een gebeurtenis en de kans dat iets gebeurt. Als iets vaak gebeurt, dan is dat een normale gang van zaken en geen risico. Als er iets gebeurt waarvan de ernst van de gebeurtenis klein is, dan spreken we ook niet van een risico. Wie maakt zich zorgen om iets dat gebeurt zonder een grote impact?

 

Optiesystemen

Neglect of Probability zit ook verwerkt in mijn optiesystemen. Daarbij wordt continue de markt gemonitord en gecalculeerd wat de risico’s zijn. Hoe groot is de kans dat er iets gebeurt en hoe groot is de impact ervan. Als alles binnen de parameters valt, dan nemen we een positie in of blijven we in positie. En een enkele keer sluiten we de positie als het risico te groot wordt. Bij de weeksystemen hebben we gemiddeld 1 a 2 keer per jaar een verliesweek. Alle andere weken sluiten we positief af. En dat zorgt voor 20 – 30 procent rendement per jaar. Elk jaar weer. Als de beurs stijgt en als de beurs daalt. Door het gebruik van opties verdienen we in beide situaties geld.

 

Uitproberen

Ik heb veel enthousiaste relaties. Ik snap het wel. Want wie wil er nu niet 20 – 30 procent rendement. En elke week een leuk bedrag bijgeschreven zien worden op zijn of haar beleggingsrekening? Het kost je 1 minuut per week. Je hebt hiervoor geen optiekennis nodig. Probeer het eens en je ziet vanzelf hoe makkelijk het is. Een maandabonnement kost je 59 euro. Je zit nergens aan vast en het is elke maand opzegbaar. Klik hier voor meer informatie.

Winkelwagen

Download Gratis Ebook

Beleg succesvol met opties in 7 dagen!

U kunt meer rendement op uw vermogen realiseren door met opties te werken. Als u weet hoe het werkt, kunt u beleggen met meer rendement en met een lager risico. Opties zijn niet moeilijk of gevaarlijk, maar u moet er wel wat over leren voordat u het winstgevend kunt toepassen.